Cursussen

Vanuit Authiek worden er regelmatig cursussen aangeboden voor ouders, volwassenen en kinderen. Ook zijn er themabijeenkomsten over bijvoorbeeld slaapproblemen, gezond gamen bij kinderen, autisme en rigiditeit en nog veel meer.

De oudercursus


De oudercursus is gebaseerd op ontwikkelingsgerichte methodiek. Het is gericht op het begeleiden van kinderen met autisme of een ontwikkelingsstoornis. Daarbij staan allerlei opvoedingsvragen, problemen en oplossingen centraal. Er is veel ruimte voor interactie en persoonlijke opvoedthema’s. Door middel van de voorgenoemde methodiek wordt het ouder zijn onder de loep genomen.

– Hoe stel je op een efficiënte manier een consequentie en waarom is het zo belangrijk om een consequenties te stellen?

– Mag het gedrag van mijn kind bepalen hoe ik mij voel?

Dit zijn enkele vragen die aan bod zullen komen. Vaak ontstaat er al snel onderlinge herkenning tussen de ouders, vanwaaruit de methodiek geïntroduceerd wordt.
De oudercursus wordt bij voldoende vraag georganiseerd. Heeft u interesse of wilt u meer weten dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


Cursussen voor kinderen

Je boosheid de baas
De cursus “je boosheid de baas” is bedoeld voor kinderen die de pauzeknop nog niet hebben gevonden bij boosheid en frustratie.


Kom in contact met ons


Zingeving

Met zingeving bedoelen wij de wijze waarop een individu ernaar streeft zelfstandig oordelen te vellen en zin te geven aan zijn eigen bestaan. Dit benaderen wij door de interesses en wensen van de cliënten te onderzoeken. Belangrijk is de vraag hoe zij dit kunnen vormgeven in de maatschappij, de voorgaande begrippen zijn hierin van belang (zelfstandigheid, mogelijkheden, samenwerking, optimisme en veerkracht). Authiek vind dat iedereen recht heeft om zichzelf te kunnen ontwikkelen en een plek te vinden in de maatschappij.