Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan zowel plaatsvinden op onze locatie als in de thuissituatie of op school. Ook hier geldt dat wij uitgaan van maatwerk en dus in nauw overleg met de ouders en/of andere instanties de doelstellingen formuleren.

Individuele begeleiding


Naast de naschoolse begeleiding bieden wij ook individuele begeleiding aan kinderen die een specifieke uitdaging ervaren. Dat kan van alles zijn, een kind dat stagneert in de ontwikkeling of zich ergens voor schaamt, een kind dat worstelt met een specifiek thema (bijvoorbeeld bij scheiding, verhuizing, andere school, maar ook het zich ‘’anders’’ voelen of als het thuis even niet vlot in de omgang met broertjes en zusjes , etc. ). Individuele begeleiding kan zowel plaatsvinden op onze locatie als in de thuissituatie of op school. Ook hier geldt dat wij uitgaan van maatwerk en dus in nauw overleg met de ouders en/of andere instanties de doelstellingen formuleren.


Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouder(s) die een of meerdere kinderen opvoeden met autisme of een andere ontwikkelingsstoornis. Een diagnose kan helpen om te weten waar gedrag of een stagnatie in de ontwikkeling vandaan komt. Daarna begint het invullen van de vraag hoe je als ouder je kind kunt helpen. Maar ook hoe de rest van het gezin en de relatie tussen de ouders zich daarin verhoudt. Samen brengen we het gedrag en de ontwikkeling van het kind en de gezinssituatie in beeld. Van daaruit kijken we wat er nodig is en hoe we dit kunnen realiseren. Het doel is dat ouders weer genieten van hun kinderen en elkaar en weten hoe ze hun kind(eren) kunnen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Met of zonder autisme. Praktische adviezen naast een goed inzicht wat zich in het kind afspeelt. Humor, daadkracht, geduld, kennis en enthousiasme staan hoog in het vaandel.


Plan een intake


Optimisme en veerkracht

Veerkracht houdt in dat wij de focus leggen op het vermogen om te herstellen van stress en om te gaan met verandering en tegenslag. Je bent in staat om in moeilijke tijden en bij lastige beslissingen positief, toekomstgericht, pragmatisch en sterk te blijven. Optimisme is de houding die wij ontwikkelen om veerkracht mogelijk te maken.