No-show reglement

Bij Authiek kan uw kind voor veel zorgvragen terecht (zoals individuele begeleiding, buitenschoolse begeleiding, overnachting en weekend- en vakantieopvang). Het inzetten van begeleiders voor deze zorgmomenten vraagt om een goede planning. Voor de momenten waarop uw kind(eren) staat/staan ingepland, worden ruimte(s) bij Authiek, mogelijk materialen en tijd van de desbetreffende begeleider(s) gereserveerd/vrijgehouden. De afgenomen zorgmomenten declareert Authiek bij uw gemeente.

Van een no-show is sprake indien een cliënt niet minimaal 24 uur voor aanvang van het ingeplande zorgmoment bij Authiek wordt afgemeld of indien hij/zij (zonder afmelding) niet bij Authiek verschijnt. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat de zorgafnemer niet op de afgesproken/ingeplande dag bij Authiek kan verschijnen. Geeft u dit dan derhalve minimaal 24 uur van tevoren bij Authiek aan door telefonisch contact op te nemen (06 – 11 40 80 52) en door een e-mail te sturen (info@authiek.nl). Hierbij geldt: hoe eerder u afmeldt, hoe beter. Dit geeft ons tijd om de ingeplande begeleider(s) elders in te plannen en waar mogelijk de gereserveerde (slaap)plek voor een andere cliënt vrij te maken.

De kosten van een no-show die Authiek maakt, kan Authiek bij de (ouders/verzorgers van) cliënt in rekening brengen. Hiervoor wordt een factuur gestuurd, waarbij Authiek de volgende tarieven hanteert:

INDIVIDUELE BEGELEIDING EN OUDERBEGELEIDING
€ 55,- per ingepland uur

OUDERBEGELEIDING
€ 80,- per ingepland uur

BUITENSCHOOLSE BEGELEIDING
€ 50,- per ingepland dagdeel (= vier uur)

OVERNACHTING DOORDEWEEKS, IN HET WEEKEND EN VAKANTIE
€ 180,- per ingepland etmaal

BEGELEIDING IN DE KLAS
€ 65,- per ingepland uur

AVO (AUTHIEK VERVANGEND ONDERWIJS)
€ 55,- per ingepland dagdeel (= vier uur)

TAXI
€ 35,- per rit