Vakantieweken

Authiek bied in de vakantieweken (ook in de herfst-, kerst- en voorjaarsvakanties) special weeks aan.

Special week


Special week tijdens de zomer
Tijdens de zomer gaan we nog een stapje verder. We gaan met de kinderen erop uit naar een bungalowpark. Onze ervaring leert (na inmiddels meer dan 100 special weeks) dat er vaak grote stappen gezet kunnen worden in een setting waarbij het kind even uit de thuissituatie is.

Voor meer informatie


Samenwerken

Authiek zet de cliënt centraal, door met alle betrokken partijen samen te werken. Zowel de samenwerking intern als de samenwerking extern zijn daarbij belangrijk.
Externe samenwerking houdt in dat wij een nauwe band onderhouden met gemeentes, buurtteam medewerkers en andere hulpverleners.
Samenwerken op het interne vlak houdt in dat wij ons gezamenlijk inzetten voor onze missie en visie. Belangrijk in deze is het draagvlak dat Authiek creëert onder zijn medewerkers, ouders en cliënten. De vorm en inhoud van de aangeboden zorg- en dienstverlening wordt samen met de ouder/verzorger afgestemd. Dit gebeurt op een gelijkwaardige manier. 
Voor onze cliënten draagt de manier waarop we met hen samenwerken bij aan de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.